Xin cấp GCN quyền sử dụng đất

sddCông ty Luật Nguyễn Trần và Cộng sự chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới với hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất.

Với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm, Nguyễn Trần và Cộng sự sẽ đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của quý khách trong các công việc như:

– Xin cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

– Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án;

– Thủ tục sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

– Thủ tục cho tặng nhà và quyền sử dụng đất;

– Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà;

– Tư vấn soạn thảo hợp đồng và tư vấn pháp lý trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sang tên nhà đất;

– Và các dịch vụ pháp lý khác liên quan đến nhà đất.

Các công việc Nguyễn Trần và Cộng sự thay mặt khách hàng thực hiện các như:

– Đại diện tiến hành công chứng;

– Đại diện mời cơ quan đo đạc lập bản vẽ;

– Đại diện tiến hành thủ tục tính và nộp thuế, lệ phí;

– Đại diện nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

– Đại diện nhận kết quả.

Dịch vụ liên quan