Thuế – Kế toán

thueketoan Bộ phận kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải thực hiện ghi chép và báo cáo theo đúng quy định của pháp luật, thì dữ liệu kế toán cung cấp thông tin cho các quyết định của Ban Giám đốc doanh nghiệp. Các số liệu kế toán, thống kê  chính xác, được cung cấp kịp thời sẽ giúp Ban Giám đốc nắm bắt được thực trạng hoạt động của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định phù hợp, đáp ứng với mọi thay đổi của môi trường kinh doanh.

Quý Công ty là doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngân sách dành cho bộ phận kế toán không nhiều thì không cần thiết phải tuyển nhân viên kế toán và kế toán trưởng để thực hiện hoạt động kế toán của Công ty. Để tiết kiệm và giảm chi phí đồng thời đảm bảo bộ phận kế toán thực hiện được chức năng và nhiệm vụ, đáp ứng được các quy định của pháp luật, giải pháp tối ưu là sử dụng dịch vụ kế toán của Nguyễn Trần và Cộng sự

Những gói dịch vụ về thuế kế toán Nguyễn Trần và Cộng sự cung cấp:

  1. Tư vấn về chính sách thuế

– Đăng ký mã số thuế – kê khai thuế – nộp thuế – hoàn thuế – quyết toán thuế – miễn giảm thuế – hóa đơn – chứng từ – khiếu nại – tố cáo – thanh tra kiểm tra – xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế

– Những sai sót thường gặp cần tránh

– Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp

  1. Tư vấn thực hiện dịch vụ – Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

– Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế

– Đứng tên kế toán trưởng, mua hóa đơn, sổ sách kế toán

– Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế

  1. Tư vấn thực hiện dịch vụ – Báo cáo thuế hàng tháng

– Báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ

– Lập báo cáo mẫu thông kế trong tháng nộp Phòng thống kê

  1. Tư vấn thực hiện dịch vụ – Viết sổ sách kế toán và quyết toán thuế

– Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán

– Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chứng lưu trực chứng từ

– Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm

– Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương

– Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/năm

– Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp – gián tiếp)

– Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế TNDN

Dịch vụ liên quan