Thừa hưởng tài sản thừa kế theo di chúc

Để được thì người được hưởng thừa kế, chỉ khi người chết có di chúc để lại và di chúc đó phải hợp pháp, những người có tên trong di chúc phải có đủ điều kiện để nhận di sản thừa kế theo di chúc và họ không có từ chối nhận di sản đó. Quý khách có thể tham khảo thêm về việc khai di sản thừa kế tại: http://khainhandisanthuake.vn/mau-van-ban-khai-nhan-di-san-thua-ke-2017/

Điều kiện của người lập di chúc:

– Về điều kiện của người lập di chúc được quy định như sau:

+ Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật dân sự 2015 có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

+  Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Thừa hưởng tài sản thừa kế theo di chúc
Thừa hưởng tài sản thừa kế theo di chúc

Thời hạn giải quyết khai nhận di sản thừa kế:

Sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải xem xét những tài liệu, chứng cứ cần thiết, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án sẽ thông báo cho đương sự biết để đương sự nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, đương sự phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Với phương châm “lợi ích của khách hàng là giá trị cốt lõi”, đó chính là lý do giúp văn phòng luật Hồ Chí Minh tạo nên sự thành công phát triển của ngày hôm nay.

Dịch vụ liên quan