Thủ tục để khai nhận di sản thừa kế

Thủ tục để khai nhận di sản thừa kế

Để xác định được quyền thừa kế theo đúng pháp luật phải dựa trên điểm a khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005: “Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”

Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế bao gồm:

–  Một văn bản yêu cầu có công chứng theo mẫu;

–  Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhà có công chứng không quá 12 tháng;

–  Giấy xác nhận chứng tử của bố mẹ bạn;

–  Giấy tờ tùy thân của các thừa kế;

–  Các loại giấy tờ khác (như: giấy khai sinh, giấy kết hôn …);

Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi tạm trú có thời hạn của người đó. Nếu không xác định được cả hai nơi này, thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi có bất động sản của người để lại di sản.

Nếu như di sản là nhà ở có thể làm thủ tục sang tên quyền sở hữu nhà ở:

– Thẩm quyền: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất.

– Hồ sơ gồm: bản chính văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế có công chứng; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; giấy tờ khác (giấy tờ tùy thân, giấy chứng tử …).

– Thủ tục: Văn phòng đăng ký nhà đất sau khi nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận; Sau khi bên nhận thừa kế thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký nhà đất có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà cho chủ sở hữu. Xem thêm về thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại: http://khainhandisanthuake.vn/thu-tuc-khai-nhan/

Dịch vụ liên quan