Thủ khai nhận di sản thừa kế

Thủ khai nhận di sản thừa kế

Hiện nay chưa văn bản hướng dẫn việc khai nhận di sản thừa kế nào hoàn toàn chuẩn và thống nhất mà chỉ đề cập đến việc công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản. Vì vậy việc khai nhận di sản thừa kế theo di chúc là trường hợp bắt buộc phải công chứng.

Để có văn bản khai nhận di sản thừa kế bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ sau:

– Chứng minh nhân dân, giấy khai sinh của những người khai nhận di sản thừa kế.

– Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế.

– Một bản Sơ yếu lý lịch của một trong những người khai nhận di sản thừa kế

– Giấy tờ về di sản thừa kế như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài khoản mở tại ngân hàng, cổ phiếu, trái phiếu có ghi danh,…

– Di chúc hợp pháp.

– Giấy uỷ quyền, giấy nhường di sản thừa kế, giấy từ chối di sản thừa kế.

Theo quy định của pháp luật, khi một người chết không để lại di chúc, di sản của người đó được chia theo theo quy định của pháp luật về “thừa kế theo pháp luật”, tức là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất đều được chia đều.

Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm bố, mẹ, vợ, chồng, con của người chết. Trong trường hợp không còn ai ở Hàng thừa kế thứ nhất thì những người thuộc hàng thừa kế thứ 2 mới được nhận di sản.

Người được hưởng thừa kế theo pháp luật tiến hàng thủ tục khai nhận di sản thừa kế, hoặc phân chia di sản thừa kế. Mục đích của 2 việc này là chuyển di sản thừa kế của người chết sang 1 hoặc những người thừa kế còn sống.

Dịch vụ liên quan