Thay đổi nội dung đầu tư

chung-nhan-dau-tuCông ty Luật Nguyễn Trần và Cộng sự chuyên tư vấn pháp luật và hỗ trợ thương nhân nước ngoài thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục như sau:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư mà sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam; không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Phải tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh, hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị gồm:

1. Văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

– Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh

– Trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp

2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư (do người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký “sao y bản chính” và đóng dấu).

3. Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp – trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung của các hồ sơ đã ký trên (người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký “sao y bản chính” và đóng dấu).

4. Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.

5. Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh của doanh nghiệp (nếu có thay đổi – dùng cho trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp): Nhà đầu tư chọn hồ sơ thay đổi tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp:

– Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài

– Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên – Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty Cổ phần

– Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty Hợp danh

Ngoài các vấn đề liên quan đến luật đầu tư thì chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn khách hàng những luật khác như khai nhận di sản thừa kế.

Dịch vụ liên quan