Thành lập công ty TNHH

thanh-lap-cong-ty-tnhhCông ty Luật Nguyễn Trần và Cộng sự chuyên tư vấn pháp luậtvà hỗ trợ cho thương nhân thủ tục thành lập công ty TNHH nói riêng và thành lập công ty (thành lập doanh nghiệp) nói chung nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.

Dịch vụ thành lập công ty TNHH của Nguyễn Trần và Cộng sự bao gồm:

1. Tư vấn luật về việc thành lập công ty

– Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;

– Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

– Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;

– Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;

– Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

– Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

2. Kiểm tra tính pháp lý của các yêu cầu và hồ sơ thành lập công ty TNHH:

– Trên cơ sở các tài liệu khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ;

– Nếu khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán với đối tác, chúng tôi sẽ tham gia theo đúng yêu cầu;

– Đại diện khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Hoàn tất các  Thủ tục thành lập công ty TNHH:

– Soạn hồ sơ đăng ký Thành lập công ty TNHH;

– Đại diện nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Đại diện theo dõi hồ sơ đã nộp;

– Đại diện nhận kết quả Đăng ký kinh doanh;

– Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;

– Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH BAO GỒM:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu).

2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại iện theo phápluật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền.

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (theo mẫu). Kèm theo danh sách thành viên phải có:

a) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

– Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước.

– Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:

+ Hộ chiếu Việt Nam;

+ Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau:

– Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;

– Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;

–  Giấy xác nhận đăng ký công dân;

– Giấy xác nhận gốc Việt Nam;

– Giấy xác nhận có gốc Việt Nam;

– Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam;

– Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

+ Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

+ Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như mục a nêu trên của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân là người quản lý Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Dịch vụ liên quan