Thành lập chi nhánh, VPĐD

thanh-lap-chi-nhanh-van-phong-dai-dienCông ty luật Nguyễn Trần và Cộng sự chuyên hỗ trợ cho thương nhân thủ tục thành lập chi nhánh công ty, văn phòng đại diện nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp nhất.

I. Các dịch vụ thành lập chi nhánh công ty, thành lập văn phòng đại diện của chúng tôi gồm:

1. Tư vấn về việc Thành lập chi nhánh công ty, thành lập văn phòng đại diện

– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;

– Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa trưởng văn phòng đại diện và các bộ phận trực thuộc;

– Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Tư vấn những thủ tục Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Kiểm tra tính pháp lý của các yêu cầu

– Trên cơ sở các yêu cầu khách hàng chúng tôi sẽ kiễm tra tính pháp lý các yêu cầu đó;

– Nếu khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán với đối tác chúng tôi sẽ tham gia theo đúng yêu cầu;

– Đại diện khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Hoàn tất các thủ tục Thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện

– Soạn hồ sơ đăng ký Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Đại diện nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Đại diện theo dõi hồ sơ đã nộp;

– Đại diện nhận kết quả thành lập chi nhánh, VPĐD;

– Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;

II. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh bao gồm:

1. Thông báo lập chi nhánh, nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;

e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh;

Lưu ý: Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Dịch vụ liên quan