Luật sư tranh tụng

tranhtungCông ty Luật Nguyễn Trần và Cộng sự nhận bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng tại Tòa án nhân dân các cấp, với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm, Nguyễn Trần và Cộng sự sẽ đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của quý khách trong các vụ án như: hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, đất đai, hành chính, hôn nhân gia đình…

Dịch vụ Luật sư tranh tụng của Nguyễn Trần và Cộng sự gồm:

– Tư vấn luật về chiến lược giải quyết tranh chấp; phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của các bên trong tranh chấp.

– Tư vấn về cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp; đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán giải quyết tranh chấp với đối tác.

– Tham gia điều tra, thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu; tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xuất trình trước tòa án, trọng tài.

– Tư vấn về thủ tục và quy trình liên quan đến thi hành án; nhận đại diện trong thủ tục thi hành án dân sự.

– Đại diện theo ủy quyền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự trong các vụ án/việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính.

– Bào chữa cho người bị nghi là tội phạm trong vụ án hình sự.

– Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, hôn nhân gia đình.

Tùy vào mỗi vụ việc và yêu cầu của từng khách hàng, Nguyễn Trần và Cộng sự sẽ sử dụng các giải pháp giải quyết tranh chấp phù hợp, giảm rủi ro, tốn kém và các chậm trễ vốn có trong tranh chấp dân sự, nhất là đối với các lĩnh vực đặc biệt cần thiết phải chọn lựa các biện pháp giải quyết tranh chấp nhanh.

Ngoài ra chúng tôi còn có các dịch vụ trợ giúp, bảo vệ quyền lợi với vai trò tư vấn, hướng dẫn khách hàng thực hiện các quá trình, các cách thức tham gia tố tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài

Dịch vụ liên quan