Giấy phép trang tin điện tử tổng hợp

dtthNguyễn Trần và Cộng sự chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép trang tin điện tử tổng hợp cho khách hàng. Đến với Công ty Luật Nguyễn Trần và Cộng sự quý khách sẽ nhận được dịch vụ nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp nhất.

Các dịch vụ Giấy phép Website, trang tin điện tử tổng hợp của chúng tôi bao gồm:

 1. Tư vấn về việc xin Giấy phép Website,trang tin điện tử tổng hợp:

– Tư vấn lựa chọn tên miền, tư vấn thêm các tiền tố khi cần thiết để đảm bảo tính khác biệt khi bảo hộ.

– Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung logo, phối màu khi cần thiết.

– Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ chối của website.

 1. Hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép Website, trang tin điện tử tổng hợp:

– Soạn Hồ sơ xin Giấy phép Website, trang tin điện tử tổng hợp:

– Đại diện khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ.

– Đại diện nộp Hồ sơ;

– Đại diện theo dõi hồ sơ đã nộp;

– Nhận Giấy phép Website, trang tin điện tử tổng hợp cho khách hàng

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

 1. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

– Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

– Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet

 1. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉPTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
 2. Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh hoặc có chức năng,nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử xin cấp phép;
 3. Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử không vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định 97 và Điều 4 Thông tư14/2010/TT-BTTTT.
 4. Ngườichịu trách nhiệm quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp phải đáp ứng các điều kiện như sau:

– Là người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoặc là người được người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền;

– Có quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam;

– Tốt nghiệp đại học.

III. HỒ SƠ XIN CẤP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

 1. Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tửcó nội dung cam kết tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định tại Thông tư này theo mẫu thống nhất ban hành kèm theo Thông tư14/2010/TT-BTTTT (Mẫu số 01).
 2. Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp) Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp) có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử xin cấp phép và kèm theo văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản (nếu có); Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí).
 3. Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có chứng thực) và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý trang thông tin điện tử có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.
 4. Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có những nội dung chính quy định tại điểm d khoản 2 Điều 21 Nghị định 97. Trường hợp sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thì tên miền này phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng tại thời điểm xin cấp phép. Trường hợp sử dụng tên miền quốc tế thì tên miền này đã được thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định tại Thông tư 09/2008/TT-BTTTT, ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
 5. Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

Dịch vụ liên quan