Dịch vụ làm Visa Việt Nam

Photograph of a passport with airplane boarding pass. isolated on white.
Photograph of a passport with airplane boarding pass. isolated on white.

Công ty luật Nguyễn Trần và Cộng sự chuyên cung cấp dịch vụ làm visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài. Đến với Luật Hoàn Nhất quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp nhất.

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam tại Nguyễn Trần và Cộng sự gồm:

1. Tư vấn về việc xin visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam như:

– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam;

– Tư vấn các thủ tục xin visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam;

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Kiểm tra tính pháp lý các yêu cầu của khách hàng:

– Trên cơ sở các yêu cầu của khách hàng chúng tôi sẽ kiểm tra tính pháp lý các yêu cầu đó.

– Đại diện khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan

3. Hoàn tất các thủ tục xin visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam:

– Soạn hồ sơ xin visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của cơ quan chức năng, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

– Đại diện nhận visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam.

Dịch vụ làm visa Việt Nam bao gồm hai dịch vụ: Dịch vụ xin visa Việt Nam và dịch vụ gia hạn visa Việt Nam. (Theo quy định tại Thông tư số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2010)

1. Dịch vụ xin visa Việt Nam

– Người nước ngoài xin thị thực nộp tại cơ quan đại diện Việt Nam một đơn (theo mẫu quy định) kèm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu). Thời hạn giá trị còn lại của hộ chiếu phải dài hơn ít nhất một tháng so với thời hạn giá trị của thị thực xin cấp. Nếu xin cấp thị thực rời thì trong đơn nêu rõ lý do, mục đích xin cấp thị thực rời.

– Người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về thăm thân nhân mà không có hộ chiếu, nếu mang giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có giá trị xuất, nhập cảnh và mẫu giấy tờ đó đã được thông báo chính thức cho Việt Nam qua đường ngoại giao, cũng làm thủ tục theo quy định trên.

2. Dịch vụ gia hạn visa thực hiện như sau:

– Người nước ngoài xin gia hạn visa phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gửi văn bản đề nghị kèm theo hộ chiếu của khách tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

– Trường hợp người nước ngoài xin gia hạn visa để giải quyết việc riêng của cá nhân người đó, thì có thể trực tiếp nộp đơn tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

– Bạn có thể tiến hành các thủ tục làm visa Việt Nam hoặc sử dụng dịch vụ làm visa Việt Nam của chúng tôi. Dịch vụ làm visa Việt Nam của Luật Hoàn Nhất đã được khẳng định trong những năm qua góp phần nâng cao uy tín của công ty. Dịch vụ làm visa Việt Nam của chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu: Uy tín, chất lượng và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết.

Dịch vụ liên quan