Công chứng khai nhận di sản thừa kế

Khai nhận di sản thừa kế là việc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về khai nhận di sản thừa kế nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được hưởng di sản.Việc này phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ yêu cầu công chứng khai nhận di sản thừa kế gồm:

  1. Di chúc của người để lại di sản (trong trường hợp có di chúc)
  2. Giấy chứng tử của người để lại di sản (do UBND cấp phường, xã, thị trấn nơi cư trú của người chết cấp)
  3. Giấy tờ tùy thân của người để lại di sản như CMND hoặc Hộ chiếu, sổ hộ khẩu gia đình
  4. Giấy tờ chứng minh tài sản để lại của người để lại di sản như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận sở hữu ô tô, xe máy, Sổ tiết kiệm do Ngân hàng phát hành, Giấy tờ có giá khác.
  5. Giấy tờ tùy thân của người yêu cầu chia thừa kế như CMND hoặc Hộ chiếu, sổ hộ khẩu gia đình, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn …

Quy trình khai nhận di sản tại phòng công chứng:

+ Người yêu cầu công chứng nộp các giấy tờ sau cho công chứng viên/ cán bộ thụ lý hồ sơ;

+ Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng công chứng;

Hồ sơ khi tiến hành khai nhận di sản tại Phòng công chứng bao gồm: Bản sao có công chứng các giấy tờ sau:

+ Sơ yếu lý lịch của người được nhận di sản thừa kế;

+ CMND/ hộ chiếu, hộ khẩu của người được nhận di sản thừa kế;

+ Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp xác lập giao dịch thông qua người đại diện);

+ Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế

+ Di chúc;

+ Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là di sản thừa kế của cha mẹ bạn ( giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, giấy phép mua bán, hợp thức hóa nhà do Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp , sổ tiết kiệm, cổ phiếu, giấy chứng nhận cổ phần…)

Đặc biệt đội ngũ luật sư của văn phòng luật Hồ Chí Minh luôn có những luật sư chuyên ngành, nắm kiến thức chuyên môn sâu trong các lĩnh vực cụ thể, bởi vậy mọi câu hỏi, thắc mắc phức tạp, chuyên sâu qua quá trình tiếp nhận ban đầu sẽ nhanh chóng.

Dịch vụ liên quan