Xử lý trách nhiệm hình sự cho người vị thành niên từ 14 đến 16 tuổi

Theo bộ luật hình sự dành cho trẻ vị thành niên

Xử lý TNHS đối với người chưa thành niên theo Luật Hình sự sửa đổi 201

Theo luật số 12/2017/QH14 chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 liên quan đến quy định về người chưa thành niên phạm tội thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng giới hạn trong các tội danh sau đây:

Theo bộ luật bạn có thể tra các điều luật sự dưới đây để biết rỏ hơn chi tiết

 • Tội Giết người (điều 123 Bộ luật Hình sự 2015)
 • Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác (điều 134)
 • Hiếp dâm (điều 141, 142)
 • Cưỡng dâm (điều 143, 144)
 • Mua bán người (điều 150, 151)
 • Cướp tài sản (điều 168)
 • Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (điều 169)
 • Cưỡng đoạt tài sản (điều 170)
 • Cướp giật tài sản (điều 171)
 • Trộm cắp tài sản (điều 173)
 • Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (điều 178)
 • Sản xuất trái phép chất ma túy (điều 248)
 • Tàng trữ trái phép chất ma túy (điều 249)
 • Vận chuyển trái phép chất ma túy (điều 250)
 • Mua bán trái phép chất ma túy (điều 251)
 • Chiếm đoạt chất ma túy (điều 252)
 • Tổ chức đua xe trái phép (điều 265)
 • Đua xe trái phép (điều 266)
 • Phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (điều 286)
 • Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (điều 287)
 • Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác (điều 289)
 • Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (điều 290)
 • Khủng bố (điều 299)
 • Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (điều 303)
 • Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (điều 304)

 

Ngoài ra, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi cũng chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội đối với 2 tội danh là tội giết người và tội cướp tài sản.

Dịch vụ liên quan