Việc sử dụng ma túy trái phép được xử phạt ra sao?

“1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

 1. Phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 2. a) Phạm tội nhiều lần;
 3. b) Đối với nhiều người;
 4. c) Đối với những người chưa đủ 13 tuổi trở lên;
 5. d) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;

đ) Đối với người đang cai nghiện;

 1. e) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
 2. g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;
 3. h) Tái phạm nguy hiểm.
 4. Phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 5. a) Gây tổn hại đến sức khỏe của nhiều người tỷ lệ tử vong cao ;
 6. b) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
 7. c) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người;
 8. d) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.
 9. Phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 10. a) Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác có tỷ lệ tử vong cao;
 11. b) Gây chết nhiều người hoặc để lại hậu quả nghiêm trọng khác.
 12. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.”

Dịch vụ liên quan