Vấn đề thừa kế sau khi ly hôn

Vấn đề thừa kế sau khi ly hôn

Thưa luật sư, chồng tôi bị lên kế hoạch từ trước bởi 1 người phụ nữ và có con với sự ép buộc kết hôn, mới trả tiền nợ được 4 tháng thì ly hôn, tài sản chỉ có tiền dư đám cưới chia đều cho mỗi bên, bây giờ anh ấy kết hôn với tôi có 1 đứa con, 1 căn nhà, 1 sổ tiết kiệm, 1 xe SH, 1 xe Ben. Những tài sản trên chồng tôi để 1 mình tôi đứng tên. Đứa con của chồng tôi với vợ trước có được hưởng tài sản trên không?

Trường hợp khai nhận di sản thừa kế có di chúc theo điều 648 Bộ luật dân sự 2005:

Điều 648. Quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc có các quyền sau đây:

 1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;
 2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;
 4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;
 5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”

Trong trường hợp mà chồng bạn có lập di chúc thì chồng bạn sẽ có các quyền như theo quy định trên. Như vậy việc chồng bạn không muốn đứa con riêng với vợ trước được hưởng di sản thừa kế thì khi lập di chúc chồng bạn có thế truất quyền hưởng di sản thừa kế của đứa con đó. Tuy nhiên, nếu người con này thuộc vào quy định tại Điều 669 Bộ luật dân sự (con chưa thành niên), thì lúc này người này vẫn được hưởng bằng 2/3 suất thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

Trong trường hợp chồng bạn không có di chúc thì sau khi mất, việc khai nhận thừa kế sẽ được xác định theo quy định của pháp luật.

Điều 676 Bộ luật dân sự 2005 quy định:

“Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
 2. a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 3. b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 4. c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
 5. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
 6. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Dịch vụ liên quan