Tư vấn xóa án tích cho người từng bị kết án

Bài viết xin trình bày một số điểm cần lưu ý về chế định xóa án tích để giúp cán bộ lý lịch tư pháp có thể “xóa án tích bằng Phiếu lý lịch tư pháp” cho những người đã từng bị kết án khi họ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Xóa án tích là một trường hợp được cấp giấy phép xóa án tích mà không cần sự cho phép, nhận của Tòa Án. Hình thức đương nhiên được xóa án tích được áp dụng như sau (Điều 64 Bộ luật Hình sự):

– Về đối tượng áp dụng: có 02 loại. Một là, người được Tòa án miễn hình phạt được đương nhiên xóa án tích khi bản án có hiệu lực pháp luật và họ đã chấp hành xong các quyết định khác được nêu trong bản án. Hai là, người bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù (kể cả phạt tù cho hưởng án treo).

– Về điều kiện áp dụng: Người nào được miễn hình phạt thì không phải theo bất cứ điều kiện gì. Ngoài ra một số trường hợp khác phải tuẩn thủ 2 điều kiện sau:

1) Tội phạm mà người bị kết án không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh; 2) Người bị kết án không phạm tội mới trong thời hạn cụ thể theo quy định của pháp luật, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án.

Theo quy định của pháp luật những thời hạn cụ thể ở đây là: 01 năm, đối với người bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo; 03 năm, đối với người bị phạt tù đến 03 năm; 05 năm, đối với người bị phạt tù từ trên 03 năm đến 15 năm; 07 năm, đối với người bị phạt tù trên 15 năm.

Trường hợp tội phạm bị xóa bỏ:

Người thực hiện hành vi  trước đây bị coi là phạm tội nhưng hiện nay hành vi đó không còn quy định là tội phạm trong Bộ luật hình sự nữa thì không bị coi là có án tích (Nghị quyết số  33/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự).

Để được tư vấn xóa bỏ án tích, liên hệ đến văn phòng luật Hồ Chí Minh để được tư vấn một cách tốt nhất.

Điện thoại: (08) 66 763 289 – 0977 880 381 – 0943.747.735
Email: luatnguyentran@gmail.com – lienhe@luatnguyentran.com

Dịch vụ liên quan