Trường hợp quyết định nuôi con sau khi hôn là ai?

Trường hợp quyết định nuôi con sau khi ly hôn là ai?

Quyền nuôi con được chia thành hai trường hợp như sau:

+ Trường hợp đó là thỏa thuận của vợ chồng bạn: Pháp luật dân sự nói chung cũng như luật hôn nhân và gia đình nói riêng luôn tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên. Vì vậy, trong trường hợp này, do vợ chồng bạn ly hôn thuận tình và đã có thỏa thuận về việc phân chia tài sản, nghĩa vụ tài sản, quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng… nên Tòa án sẽ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận đó và vợ của bạn sẽ không có quyền đòi hỏi thêm điều gì.

+ Trường hợp đó mới chỉ là dự định của riêng bạn: Nếu chồng của bạn không đồng ý, vợ chồng bạn không tự thỏa thuận được với nhau thì theo quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Tòa án sẽ giải quyết theo nguyên tắc :

Căn cứ Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Dịch vụ liên quan