Trình tự làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Trình tự làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Việc khai nhận di sản thừa kế chỉ khi người để lại di sản đã qua đời và được thực hiện qua hai trường hợp chính:

– Khai nhận di sản theo di chúc (Di chúc do người để lại di sản để lại)

– Khai nhận di sản theo pháp luật (Khi không có di chúc và phải tuân theo qui định của pháp luật)

Bước 1: Lập văn bản khai nhận di sản thừa kế

Trình tự thực hiện:

– Những người được quyền thừa hưởng di sản thừa kế liên hệ với phòng công chứng để làm báo cáo khai nhận di sản thừa kế.

– Niêm yết công khai thông báo mở thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại UBND phường, xã nơi có di sản hoặc nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản trong vòng 30 ngày.

– Trong vòng 30 ngày nếu như không có quyền tranh chấp và khiếu nại về khai nhận di sản thừa kế, người được hưởng di sản tiến hành khai nhận di sản tại phòng công chứng.

Thành phần hồ sơ:

– Bản chính giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu di sản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ở do UBND cấp, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất, các loại giấy tờ khác về nhà ở.

– Bản sao khai nhận di sản thừa kế đã được công chứng hoặc bản chính nếu cần thiết.

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân: 02 bản

– Tờ khai lệ phí trước bạ: 02 bản

– Các giấy tờ cá nhân (như mục khai nhận di sản) (02 bản sao chứng thực)

Quý khách có thể xem thêm về trình trự mở thừa kế theo pháp luật

Dịch vụ liên quan