Tranh chấp nhà đất có yếu tố nước ngoài

Tranh chấp nhà đất có yếu tố nước ngoài đang ngày một gia tăng trong những năm gần đây do ảnh hưởng của quy định cấm Việt Kiều, Người Nước ngoài không được đứng tên nhà đất tại Việt Nam.

Tranh chấp nhà đất có yếu tố nước ngoài thường xảy ra nhất là:

1.Tranh chấp đòi lại nhà, đất nhờ người khác đứng tên dùm;

2.Tranh chấp đòi lại tiền vốn đã đầu tư t tại Việt Nam;

3.Tranh chấp về quyền được hưởng tài sản là nhà đất, người nước ngoài tại Việt Nam

4.Và các tranh chấp cụ thể khác.

Dựa vào những tranh chấp thường xuyên nổ ra như trước, Văn phòng luật Hồ Chí Minh cung cấp các dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp nhà đất có yếu tố nước ngoài như sau:

1.Tư vấn cho khách những quyền cá nhân, nghĩ vụ nêuwd của mình theo quy định của Pháp Luật Việt Nam;

2.Tư vấn các điều kiện khởi kiện, lợi thế, ưu thế;

3.Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện tại Tòa án các cấp, vấn đề thi hành án;

4.Chuẩn bị  đầy đủ các hồ sơ để khởi kiện tại Tòa án;

5.Đại điện theo ủy quyền, nhân danh khách hàng trực tiếp tham gia làm việc với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tòa án, Thi hành án trong vụ án;

6.Luật sư bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại Tòa án nhân dân các cấp cho khách hàng trong quá trình giải quyết vụ án tranh chấp nhà đất có yếu tố nước ngoài

Dịch vụ liên quan