Thừa kế tài sản khi không có di chúc

Thừa kế tài sản khi không có di chúc

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế là bước quan trọng giúp bạn thừa hưởng được khối tài sản người thân để lại khi chưa lập di chúc hoặc đã lập di chúc. Tuy nhiên trong đó có thủ tục khai nhận di sản thừa kế không có di chúc khá phức tạp, bạn cần nhờ qua một đơn vị thứ 3 để giải quyết. Văn phòng luật Hồ Chí Minh tự tin có thể giải quyết nhanh chóng cho quý khách.

Để có thể thực hiện thủ tục thừa kế tài sản không có di chúc bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

– Giấy yêu cầu công chứng theo mẫu của cơ quan công chứng nơi tiếp nhận yêu cầu của bạn

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Giấy chứng tử của người thân

– Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và đăng ký kết hôn của người thân (nếu có);

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người thân (nếu có);

– Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch của người khai nhận di sản thừa kế;

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Theo quy định của pháp luật  hướng dẫn chi tiết, sau khi kiểm tra hồ sơ yêu cần nếu hồ sơ hợp lệ thì  cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản. Với trường hợp không có nơi thường trú thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, nơi tạm trú có thời hạn của người đó. Trường hợp không xác định được cả hai nơi này thì niêm yết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, nơi có bất động sản của người để lại di sản.

Quá thời hạn 15 ngày niêm yết, nếu không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản khai nhận hay thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Những đồng thừa kế có thể lập Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hay  Văn bản khai nhận di sản thừa kế . Sau khi công chứng văn bản thừa kế, người được hưởng di sản thừa kế thực hiện thủ tục đăng ký quyền tài sản tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận, huyện nơi có bất động sản.

Dịch vụ liên quan