Thủ tục khai nhận di sản thừa kế khi di sản đang thế chấp tại ngân hàng

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế khi di sản đang thế chấp tại ngân hàng

Vợ tôi đã mất hồi đầu năm. khi còn sống hai vợ chồng tôi có chung một mảnh đất đang thế chấp ngân hàng. Vì vợ tôi đã mất nên tôi muốn làm hồ sơ hồ sơ khai nhận di sản thừa kế là mảnh đất chung của hai vợ chồng. Nhưng khi tôi ra văn phòng công chứng thì họ hướng dẫn tôi phải giải chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở ngân hàng thì mới làm hồ sơ khai nhận di sản thừa kế được. Tôi sang phía ngân hàng hỏi thì họ lại yêu cầu phải có văn bản khai nhận thừa kế hoặc văn bản ủy quyền cho những người thừa kế về việc trả nợ khoản vay thế chấp của ngân hàng thì họ mới làm các thủ tục tiếp theo được. Tình hình là vợ chồng tôi chưa có con, còn bố mẹ vợ tôi thì đã có văn bản từ chối nhận di sản thừa kế của vợ tôi và chuyển lại toàn quyền cho tôi. Vậy trường hợp này tôi phải làm thế nào? Mong luật sư giúp đỡ.

TRẢ LỜI:

Đối với trường hợp của anh chúng tôi xin tư vấn trình tự làm việc: đầu tiên anh cần trả xong khoản vay tại ngân hàng, làm xong thủ tục xóa đăng ký thế chấp thì mới có thể đem bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó đi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng. vì theo quy định của luật công chứng điều 58 và theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 57 thì:

Điều 57. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

  1. Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác.

  1. Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.
Thủ tục khai nhận di sản thừa kế khi di sản đang thế chấp tại ngân hàng
Thủ tục khai nhận di sản thừa kế khi di sản đang thế chấp tại ngân hàng

Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc.

  1. Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản trước khi thực hiện việc công chứng.

  1. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.

Điều 58. Công chứng văn bản khai nhận di sản

  1. Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.
  2. Việc công chứng văn bản khai nhận di sản được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 57 của Luật này.
  3. Chính phủ quy định chi tiết thủ tục niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản.

Dịch vụ liên quan