Thu lợi bất chính bị xử phạt như thế nào?

Thu lợi bất chính bị xử phạt như thế nào?

“Điều 163. Tội cho vay lãi nặng

Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ  mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.

Phạm tội  thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ sáu tháng  đến ba năm.

Người phạm tội  còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Hiện nay, pháp luật hình sự không có một quy định cụ thể nào về yếu tố “thu lợi bất chính lớn” của tội cho vay nặng lãi quy định tại Điều 163 BLHS. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng quy định về một số trường hợp thu lợi bất chính.

Văn phòng luật Hồ Chí Minh
Văn phòng luật Hồ Chí Minh

Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP có hướng dẫn về yếu tố “thu lợi bất chính” khi xác định tội “tổ chức đánh bạchoặc gá bạc”  như sau:

“3. “Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn” được xác định như sau:

a) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng là thu lợi bất chính lớn.

b) Thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 90.000.000 đồng là thu lợi bất chính rất lớn.

c) Thu lợi bất chính từ 90.000.000 đồng trở lên là thu lợi bất chính đặc biệt lớn.”

Bên cạnh đó khoản 7, 8, 9 Điều 2 Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC cũng hướng dẫn việc xác định các tội phạm về chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có và tội rửa tiền như sau:

“7. “Thu lợi bất chính lớn” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 250 Bộ luật hình sự là thu lợi bất chính từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng.

“Thu lợi bất chính rất lớn” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 250 Bộ luật hình sự là thu lợi bất chính từ năm mươi triệu đồng đến dưới một trăm triệu đồng.

“Thu lợi bất chính đặc biệt lớn” quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật hình sự là thu lợi bất chính từ một trăm triệu đồng trở lên.”

Như vậy, để xác định yếu tố “thu lợi bất chính lớn” có thể thực hiện theo những hướng dẫn tại quy định trên. Theo đó, thu lợi bất chính từ 10 triệu trở lên được coi là thu lợi bất chính lớn.

Nếu như còn thắc mắc về những vấn đề liên quan đến luật pháp Việt Nam, liên hệ văn phòng luật Nguyễn Trần và Cộng Sự tại đây để được tư vấn:

Địa chỉ: Số 186Bis Trần Quang Khải, p.Tân Định, q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 66 763 289 – 0977 880 381 – 0943.747.735

Email: luatnguyentran@gmail.com – lienhe@luatnguyentran.com

Dịch vụ liên quan