Thị trường nước ngoài có nên đầu tư vào Việt Nam

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cần những thủ tục gì, chúng ta có nên sử dụng dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp liên doanh, thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài,…

1. Tư vấn lập dự án đầu tư và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài:

– Tư vấn thủ tục thuê đất ở ngoài và trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

– Tư vấn lập hồ sơ dự án đầu tư (đơn xin cấp phép đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư, điều lệ, hợp đồng liên doanh,…)

– Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh…

– Tư vấn thủ tục xin cấp ưu đãi đầu tư .

2. Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài:

– Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài;

– Tư vấn lập hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;

– Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

– Tiến hành các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, và các thủ tục liên quan….

3. Tư vấn và dịch vụ sau cấp phép đầu tư:

– Tư vấn về giấy phép xây dựng

– Tư vấn về thủ tục thuế, lao động, tài chính…

– Tư vấn các thủ tục liên quan khác đến việc triển khai dự án

4. Tư vấn thông tin thị trường và kết nối các cơ hội đầu tư:

– Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường ;

– Dịch vụ giới thiệu và kết nối cơ hội đầu tư;

– Dịch vụ tìm kiếm cơ hội đầu tư ;

– Dịch vụ hỗ trợ mua và bán doanh nghiệp

Đến ngay với công ty luật chúng tôi để được tư vấn một cách hiệu quả nhất.

Dịch vụ liên quan