Tai nạn giao thông trong tình trạng nồng độ còn quá mức

Xét trong tình huống: Việc điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng nồng độ còn quá mức cho phps của pháp luật được xem là đã vi phạm pháp luật giao thông đường bộ. Do đó hành vi này có thể bị truy cứu TNHS trong trường hợp có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cụ thể Điều 202 BLHS quy định như sau:

Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người dân đi đường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản cá nhân của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Người phạm luật giao thông trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn giao thông và trốn tránh trách nhiệm của mình hoặc không cố tỏ ra thành ý cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Phạm luật an toàn giao thông nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ bảy đến mười lăm năm.

Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Người là có quan công chức nhà nước có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Dịch vụ liên quan