Sự việc gây ra chấn thương cho người khác bị kết tội gì

“Điều 14. Phạm tội trong tình trạng đang sử dụng các chất kích thích

Căn cứ vào quy định này khi uống rượu say vào gây thương tích cho người khác vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội anh được quy định trong bộ luật hình sự. Ở đây, nếu cố ý gây thương tích, với tỷ lệ thương tật là 14%. Như vậy, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

“Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

 1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
 2. a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;
 3. b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
 4. c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;
 5. d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

 1. e) Có tổ chức;
 2. g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;
 3. h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;
 4. i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;
 5. k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
 6. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”.

Căn cứ vào hai quy định trên nếu anh trai bạn không thuộc một trong các tình tiết quy định tại khoản 1 điều 104 Bộ luật hình sự thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 điều 104 với mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Nếu như anh trai bạn có một trong các tình tiết quy định tại khoản 1 điều 104 Bộ luật hình sự thì anh trai bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 104 Bộ luật hình sự với khung hình phạt là hai năm đến bảy năm tù.

 

Dịch vụ liên quan