Pháp luật xử phạt về tội hiếp dâm

Điều 111 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009 quy định về tội hiếp dâm như sau:

“Điều 111. Tội hiếp dâm

 1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc dùng nhiều thủ đoạn để giao cấu, trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
 2. Phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 3. a) Có tổ chức;
 4. b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
 5. c) Nhiều người hiếp một người;
 6. d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Đối với nhiều người;

 1. e) Có tính chất loạn luân;
 2. g) Làm nạn nhân có thai;
 3. h) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật  từ 31% đến 60%;
 4. i) Tái phạm nguy hiểm.
 5. Phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 6. a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
 7. b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
 8. c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
 9. Phạt tù từ năm năm đến mười năm nếu phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.

 1. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

Dịch vụ liên quan