Pháp luật qui định về việc trốn tránh NVQS

Pháp luật qui định về việc trốn tránh NVQS

Đối với trường hợp bị phạt tiền về việc trốn tránh NVQS mà còn tái phạm

Theo quy định tại Nghị định 120/2013/NĐ-CP thì phạt tiền 800.000 đông đến 1.200.000 đồng trường hợp không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với những hành vi sau đây:

Người khám sức khỏe gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;

Đưa tiền hoặc các lợi ích vật chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;

Ngoài ra, theo điều 259 Bộ luật Hình sự 1999 quy định về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự như sau:

Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật  về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Phạt tù từ một  năm đến năm năm đối với việc thực hiện các hành vi sau:

Tự gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của mình;

Phạm tội trong thời chiến;

Lôi kéo người khác phạm tội.

Như vậy, trường hợp đã bị phạt tiền mà còn tái phạm sẽ bị phạt tù 3 tháng đến 5 năm tùy theo mức độ vi phạm.

Dịch vụ liên quan