Hỏi đáp doanh nghiệp tuyên bố phá sản đã được 1 năm thì có thành lập doanh nghiệp mới được không?

Hỏi đáp

Tôi là An hiện đang sinh sống, ở Hà Nội. Tháng 5 năm 2015, doanh nghiệp của tôi đã tuyên bố phá sản, bây giờ tôi muốn thành lập công ty mới thì có được không? Tôi mong muốn được công ty tư vấn luật tại tphcm Nguyễn Trần và Cộng Sư tư vấn giúp

Nếu bạn cần dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại tphcm nhấp vào để xem chi tiết

Công ty luật Nguyên Trần xin giải đáp câu hỏi của bạn như sau

Trả lời:

  1. Cơ sở pháp lý:

Thành lập công ty

  1. Luật sư tư vấn:

Điều 130 Luật Phá sản năm 2014 có quy định về cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản như sau:

“1. Người giữ chức vụ Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bị tuyên bố phá sản không được đảm đương các chức vụ đó ở bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào kể từ ngày doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bị tuyên bố phá sản.
2. Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp có vốn nhà nước mà doanh nghiệp đó bị tuyên bố phá sản không được đảm đương các chức vụ quản lý ở bất kỳ doanh nghiệp nào có vốn của Nhà nước.
3. Người giữ chức vụ quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản mà cố ý vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 18, khoản 5 Điều 28, khoản 1 Điều 48 của Luật này thì Thẩm phán xem xét, quyết định về việc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án nhân dân có quyết định tuyên bố phá sản.
4. Quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này không áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản với lý do bất khả kháng”.

Qua đó khi mà doanh nghiệp đã tuyên bố phá sản , người đang nắm chức vụ giám đốc , chủ tịch hiện là các thành viên của các hội đồng các công ty , tổng công ty sẻ được hoàn vấn đầu tư 100% không cần tới vốn nhà nước ở đó bất kỳ các doanh nghiệp nào . Kể cả các các người đại diện  với phần lớn mà DN đó bị tuyên bố phá sản, thì cũng không được cử đảm đương các chức vụ quản lý ở bất kỳ DN nào có vốn của Nhà nước.

Như vậy, sau khi DN bị tuyên bố phá sản, người giữ chức vụ giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị của các công ty, tổng công ty 100% vốn nhà nước không được cử đảm đương các chức vụ đó ở bất kỳ DN nhà nước nào. Kể cả những người đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở DN khác như công ty TNHH, công ty cổ phần…

Người giữ chức vụ quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản mà cố ý vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 18, khoản 5 Điều 28, khoản 1 Điều 48 của Luật này thì Thẩm phán xem xét, quyết định về việc không được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án nhân dân có quyết định tuyên bố phá sản.

Tuy nhiên, Luật cũng quy định rõ các trường hợp sẽ không áp dụng các quy định trên, đó là trong trường hợp DN bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng.

Vì vậy trừ trường hợp doanh nghiệp của bạn phá sản vì lý do bất khả kháng nếu không trong 03 năm bạn không được thành lập doanh nghiệp mới.

Trên đây là tư vấn của Luật Nguyên Trần về Doanh nghiệp tuyên bố phá sản đã được 1 năm thì có thành lập doanh nghiệp mới được không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn có thể xem thêm các dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại tphcm của dúng tôi

Trân trọng.

 

Dịch vụ liên quan