Phá hoại nguồn thủy hải sản

Những người nào vi phạm đến chính sách bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc đã vi phạm có án tích, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Sử dụng chất độc, chất nổ, các hoá chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, ngư cụ khác bị cấm để khai thác thuỷ sản hoặc làm huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản;

b) Khai thác thuỷ sản tại khu vực bị cấm, trong mùa sinh sản của một số loài hoặc vào thời gian khác mà pháp luật cấm;

c) Khai thác các loài thuỷ sản quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ;

d) Phá hoại nơi cư ngụ của các loài thuỷ sản quý hiếm được bảo vệ theo quy định của Chính phủ;

đ) Vi phạm các quy định khác về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ hai năm đến năm năm.

Người vi phạm đến chính sách bảo nguồn lợi thủy hải sản có thể bị phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng,  cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một  năm đến năm năm.

Biển là một nguồn tài nguyên cung cấp thủy hải sản cho chúng ta, vì vậy phá hoại nguồn thủy hải sản là vi phạm pháp luật. Liên hệ văn phòng luật Nguyễn Trần và Cộng Sự để được giải đáp thắc mắc.

Điện thoại: (08) 66 763 289 – 0977 880 381 – 0943.747.735
Email: luatnguyentran@gmail.com – lienhe@luatnguyentran.com

Dịch vụ liên quan