Những thủ tục bảo lãnh đi nước ngoài

Những thủ tục bảo lãnh đi nước ngoài

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể xin cho thân nhân ở Việt Nam xuất cảnh có thời hạn ra nước ngoài và tuỳ theo từng trường hợp, cần những giấy tờ sau:

Đi thăm thân nhân:

– Giấy mời hoặc bảo lãnh của người Việt Nam ở nước ngoài cho thân nhân ở Việt Nam. Giấy này phải được chính quyền nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài cư trú xác nhận.

– Giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh quan hệ giữa người Việt Nam đinh cư ở nước ngoài và thân nhân ở trong nước.

Đi du học:

– Giấy bảo lãnh của người Việt Nam định cư ở nước ngoài (như nói ở trên).

– Giấy tiếp nhận của nhà trường, nơi xin học ở nước ngoài.

Đi kết hôn:

– Giấy bảo lãnh của vị hôn phu hoặc hôn thê là người Việt Nam ở nước ngoài, đã được sự đồng ý của nước sở tại cho phép công dân Việt Nam sang kết hôn.

– Giấy xác nhận độc thân của người Việt Nam định cư ở nước ngoài do chính quyền sở tại cấp.

– Giấy bảo lãnh của người Việt Nam định người Việt Nam định cư ở nước ngoài do chính quyền sở tại cấp.

Đi chữa bệnh:cư ở nước ngoài (như nêu ở phần trên).

– Hoặc giấy tiếp nhận do trung tâm y tế, bệnh viện chuyên khoa ở nước ngoài cấp.

Xin đi nước ngoài vì lý do nhân đạo khác.

– Giấy chứng minh mục đích của yêu cầu xin ra nước ngoài do các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam cấp: đi nhận tài sản thừa kế, đi đưa hoặc đón thân nhân xuất nhập cảnh Việt Nam vì bệnh tật, già yếu hoặc trẻ em không có khả năng tự đi, về được. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi các giấy tờ nêu trên về cho thân nhân ở Việt Nam để thân nhân kèm hồ sơ xin xuất cảnh nộp cho cơ quan đại diện ngoại giao của nước muốn nhập cảnh tại Việt Nam xem xét, cấp thị thực nhập cảnh.

Dịch vụ liên quan