Những sai lầm vi phạm pháp luật mà mọi người cần tránh | Luật Nguyên Trần

Sai lầm pháp luật là trường hợp người thực hiện hành vi nhận thức không đúng tính chất pháp lý của hành vi do họ thực hiện. Đây là sự đánh giá sai lầm và coi thường pháp luật. Sai lầm về pháp luật thường thể hiện ở những trường hợp sau:

– Người thực hiện hành vi cho rằng hành vi của mình là tội phạm, nhưng thực tế Bộ luật Hình sự không quy định hành vi họ đã thực hiện là tội phạm. Trong trường hợp này người thực hiện hành vi không phải chịu trách nhiệm hình sự bởi vì chỉ khi nào họ thực hiện hành vi do Bộ luật Hình sự quy định thì họ mới phải chịu trách nhiệm hình sự

xem thêm về thủ tục khai nhận di sản thừa kế

– Người thực hiện hành vi tưởng rằng đó là hợp pháp những theo luật thì người đó đã vi phạm pháp luật theo bộ luật hình sự thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như vậy trách nhiệm hình sự không phụ thuộc vào sai lầm pháp luật mà phụ thuộc vào quy định của Bộ luật Hình sự. Dù sai lầm pháp luật thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự chứ không căn cứ vào hiểu biết, nhận thức chủ quan của người thực hiện hành vi.

Để tránh những tình trạng vi phạm pháp luật không đáng có, bạn có thể xem qua các dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi tại: http://www.luatsuhcm.vn/cong-ty-chuyen-tu-van-phap-luat-tphcm/

Dịch vụ liên quan