Nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài về Việt Nam

Để thành lập công ty với vốn đầu tư hoàn toàn 100% từ nước ngoài. Khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính vì chúng tôi sẽ đại diện khách hàng nộp hồ sơ thành lập công ty  vốn nước ngoài cho cơ quan Nhà Nước.

Hình thức đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam:

Đầu tư trực tiếp

– Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

– Hình thức đầu tư được làm theo hợp đồng.

– Hợp tác phát triển đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh.

– Góp và mua cổ phần, tham gia vào các dự án để quản lý đầu tư.

– Đầu tư mạnh vào các doanh nghiệp và sát nhập doanh nghiệp vào thị trường Việt Nam.

Đầu tư gián tiếp

– Nhà đầu tư gián tiếp thực hiện các việc đầu tư theo các hình thức sau đây:

+ Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác;

+ Thông qua quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Các định chế tài chính thông qua trung gian khác.

+ Đầu tư thông qua việc mua cổ phần, bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và và nhiều giấy tờ khác có liên quan đến tổ chức, cá nhân và thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Lưu ý:

– Giấy chứng nhận đầu tư do Phòng Đầu tư Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh cấp

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng doanh nghiệp trong nước cấp

– Giấy phép kinh doanh do Sở Công thương cấp phép.

Bạn còn những thắc mắc không thể giải đáp, hãy đến văn phòng luật Nguyễn Trần ngay hôm nay để được tư vấn tận tình nhất.

Dịch vụ liên quan