Nếu có hành vi chiếm đoạt vé số trúng thưởng cấu thành tội gì?

Chiếm đoạt vé số trúng thưởng cấu thành tội gì?

Hành vi chiếm đoạt tài sản qua cơ cấu vé số trúng thưởng có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì sẽ bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. Thuộc điểm a khoản 3 điều 139 luật hình sự sửa đổi năm 2009.

 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
 2. Phạt tù từ hai năm đến bảy năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 3. A) Có tổ chức;
 4. B) Có tính chất chuyên nghiệp;
 5. C) Tái phạm nguy hiểm;
 6. D) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

Đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

 1. E) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
 2. G) Gây hậu quả nghiêm trọng.
 3. Phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 4. A) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
 5. B) Gây hậu quả đến người khác đặc biệt nghiêm trọng.
 6. Phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 7. A) Hành vi chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng cho tới 500 triệu đồng;
 8. B) Gây hậu quả đến người khác đặc biệt nghiêm trọng.
 9. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

-Về chủ thể của tội phạm: trong trường hợp này ta coi như Đ đã đủ điều kiện về tuổi và có năng lực trách nhiệm hình sự.

– Khách thể của tội phạm: Quan hệ sở hữu đối với tài sản, trong tình huống này thì khách thể tội phạm do Đ thực hiện là quan hệ sở hữu của C với tài sản là 3 tấm vé số trúng thưởng, mỗi tấm trị giá 100 triệu, tức là 300 triệu đồng.

Dịch vụ liên quan