Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động : Mẫu hợp đồng lao động, Mau hop dong lao dongCÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT hoạt động với đội ngũ Luật Sư, Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật có trình độ chuyên môn cao sẽ tư vấn pháp luật cho quí khách hàng khi quí khách hàng có nhu cầu dịch vụ Mẫu hợp đồng lao động. Khi quí khách hàng sử dụng nhu cầu Mẫu hợp đồng lao động của Công Ty Luật chúng tôi sẽ hài lòng bởi vì công luật chúng tôi hoạt đông trong lĩnh vực Mẫu hợp đồng lao động này có bề dày nhiều năm kinh nghiệm, điều này được chứng minh khi CÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT được xếp vào các công ty luật tại tphcm hoạt động thành công nhất trong lịnh vực dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn pháp lý. Hãy đến với Công Ty Luật Hoàn Nhất chúng tôi để có được dịch vụ Mẫu hợp đồng lao động hoàn hảo nhất

Mau hop dong lao dong, Mẫu hợp đồng lao động

Mau hop dong lao dong : CONG TY LUAT HOAN NHAT hoat dong trong linh vuc nganh luat voi doi ngu Luat Su , Luat Su Tu Van Phap Luat co trinh do chuyen mon cao sẽ tu van phap luat cho khach hang co nhu cau Mau hop dong lao dong. Khi khach hang có nhu cầu sử dung dich vu Mau hop dong lao dong của Cong Ty Luat chung toi se hai long boi vi cong ty luat chung toi hoat dong trong linh vuc Mau hop dong lao dong nay co be day nhieu nam kinh nghiem, dien nay duoc chung minh khie CONG TY LUAT HOAN NHAT duoc xep vao cac cong ty luat tai tphcm hoat dong thanh cong nhat trong linh vuc dich vu tu van phap luat , dich vu tu phan phap ly . hay den voi Cong Ty Luat Hoan Nhat chung toi de co duoc dich vu Mau hop dong lao dong hoan hao nhat.

Mẫu hợp đồng lao động

Mau hop dong lao dong, Mẫu hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên đơn vị:.......

Số:....................

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:           Quốc tịch:

Chức vụ:

Đại diện cho:                                      Điện thoại:

Địa chỉ:

Và một bên là Ông/Bà:                       Quốc tịch:

Sinh ngày....... tháng..... năm...... tại.

Nghề nghiệp:

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND: cấp ngày...../...../...... tại

Số sổ lao động (nếu có):................ cấp ngày......../...../...... tại

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Loai hợp đồng lao động:

- Từ ngày… tháng…… năm…… đến ngày… tháng……… năm……

- Thử việc từ ngày…… tháng… năm…… đến ngày…… tháng… năm

- Địa điểm làm việc:

- Chức danh chuyên môn: Chức vụ (nếu có):

- Công việc phải làm:

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc:

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại.làm việc:

- Mức lương chính hoặc tiền công:

- Hình thức trả lương:

- Phụ cấp gồm:

- Được trả lương vào các ngày....... hàng tháng.

- Tiền thưởng:

- Chế độ nâng lương:

- Được trang bị bảo hộ lao động gồm:

- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm,lễ tết...):

- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế :

- Chế độ đào tạo:

Những thỏa thuận khác:

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động....

- Bồi thường vi phạm và vật chất:

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày…tháng……năm……Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại .... ngày.... tháng.... năm.....

Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên

Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên