LS giải quyết tranh chấp kinh tế

tranhchapktCông ty luật Nguyễn Trần và Cộng sự chuyên cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế cho khách hàng. Với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm, Luật Hoàn Nhất sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của quý khách trên cơ sở pháp luật.

Dịch vụ hỗ trợ giải quyết tranh chấp hợp đồng của Nguyễn Trần và Cộng sự gồm:

– Đại diện cho doanh nghiệp, thân chủ tiếp xúc với các bên liên quan để đàm phán, thuyết phục nhằm giải quyết các tranh chấp kinh tế: tranh chấp hợp đồng kinh tế, tranh chấp nội bộ công ty giữa các cổ đông, thành viên với Công ty, các tranh chấp kinh tế khác…

– Tư vấn pháp lý định hướng đàm phán, giải quyết các tranh chấp kinh tế đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ;

– Cử luật sư tư vấn tham gia giải quyết tranh chấp kinh tế, soạn thảo đơn kiện và các giấy tờ có liên quan, đại diện cho các cá nhân, tổ chức khởi kiện ra Toà án nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền;

– Yêu cầu cơ quan Thi hành án thi hành bản án của Toà án.

Dịch vụ liên quan