Làm tem giả, vé giả vi phạm pháp luật

Điều 164, luật hình sự năm 1999 quy định về tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả, vé giả với nội dung cụ thể như sau:

Người nào làm, buôn bán các loại têm giả, vé giả với một số lượng lớn sẽ bị phạt hành chính theo pháp luật Việt Nam, nếu như đang có án tích mà chưa được xóa vẫn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Phạt tù từ hai năm đến bảy năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Thu lợi bất chính lớn;

d) Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội  còn có thể bị phạt tiền từ 3 đồng đến 30 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Theo luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009 điều 164 được sửa đổi như sau:

Bổ sung Điều 164a như sau:

“Điều 164a. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Hoá đơn, chứng từ có số lượng rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

đ) Thu lợi bất chính lớn;

e) Tái phạm nguy hiểm;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đồng đến một trăm 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ đối với cán bộ nhà nước, cấm buôn bán.

Nếu còn thắc mắc về trường hợp này, liên hệ Hotline hoặc Email để được tư vấn trực tiếp một cách chi tiết nhất:

Điện thoại: (08) 66 763 289 – 0977 880 381 – 0943.747.735
Email: luatnguyentran@gmail.com – lienhe@luatnguyentran.com

Dịch vụ liên quan