Khai nhận di sản thừa kế khi người thừa kế chỉ có một người duy nhất

Khai nhận di sản thừa kế khi người thừa kế chỉ có một người duy nhất.

Chào luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn. Hiện tại bố mẹ tôi đã mất đã lâu, tôi lại là con một, ông bà hai bên thì cũng không còn, tôi là người thừa kế duy nhất còn lại. Bố mẹ tôi có nhiều đất đai ,hiện đang đứng tên bố mẹ tôi, để lại sau khi mất và không để lại di chúc. Tôi muốn hỏi về thủ tục khai nhận di sản thừa kế của tôi phải thực hiện như thế nào ?

TRẢ LỜI:

Việc khai nhận di sản thừa kế của bạn sẻ được thực hiện theo pháp luật quy định và bố mẹ bạn mất nhưng không để lại di chúc. Thủ tục khai nhận di sản thừa kế di chúc :

Hồ sơ gồm:

– Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu);

– Văn bản khai nhận di sản thừa kế;

– Giấy tờ kê khai di sản của người chết: giấy chứng nhận di chúc thừa kế quyền sử dụng đất, sổ ngân hàng…;

– Giấy chứng tử của người đã chết;

– Di chúc của người đã chết lập;

– Giấy tờ tùy thân của các thừa kế: Chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh…

Lưu ý: việc khai nhận di sản thừa kế phải có mặt của đầy đủ các người thừa kế, trường hợp không có mặt đầy đủ thì không thể thực hiện thủ tục này. Khi đó, các bên có liên quan có thể yêu cầu Tòa án nhân dân cấp huyện tiến hành chia thừa kế cho các bên. Thời hạn để khởi kiện chia thừa kế là 10 năm kể từ ngày mở thừa kế.

Cơ quan tiếp nhận: Phòng công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi cư trú/ Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trình tự thực hiện: Phòng công chứng tiến hành niêm yết công khai tại UBND xã  nơi Đăng ký thường trú của người để lại di sản. Nếu không có nơi thường trú thì niêm yết tại UBND nơi tạm trú. Nếu không xác định được cả nơi thường trú và tạm trú thì niêm yết tại nơi có bất động sản của người để lại di sản.

Thời gian: 15 ngày (trên thực tế là 30 ngày)

Lệ phí:

– Phòng công chứng: tùy theo mức giá quy định của từng nơi

– Ủy ban nhân dân cấp huyện: tùy theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Kết quả: Nếu không có khiếu nại, tố cáo thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế, lập văn bản khai nhận di sản thừa kế. Các bên tiến hành chia tài sản thừa kế theo pháp luật.

Dịch vụ liên quan