Hỏi đáp vu khống người khác đồng tính có bị phạm tội không?

Điều 121.  Tội làm nhục người khác

 1. Người nào động chạm, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, đạo đức, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:
 3. a) Phạm tội nhiều lần;
 4. b) Đối với nhiều người;
 5. c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 6. d) Đối với người thi hành công vụ;

đ) Đối với Ông bà, cha mẹ, anh chị, người nuôi dưỡng.

 1. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Nếu hành vi của những người đó là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bạn thì hành vi của họ đã cấu thành nên tội quy định tại điều 122 Bộ luật Hình sự:

“Điều 122.  Tội vu khống

 1. Người nào dùng những lời lẽ bịa đặt, loan truyền những điều chắc chắn là bịa đặt nhằm xúc phạm đến danh dự của người khác, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:
 3. a)  Có tổ chức;
 4. b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 5. c) Đối với nhiều người;
 6. d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người thi hành công vụ;

 1. e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
 2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Nếu bạn mong muốn sử dụng các dịch vụ tại công ty tư vấn luật tại tphcm 

Dịch vụ liên quan