Hỏi đáp về khai nhân di sản thừa kế

Hỏi đáp về khai nhân di sản thừa kế

Anh Trương Văn Khá (huyện Gò Quao – Kiên Giang) hỏi: Tôi hiện đang ở huyện Gò Quao, cha mẹ tôi ở Giồng Riềng, các anh chị em khác thì mỗi người ở một nơi khác nhau. Đất đai cha mẹ tôi qua đời để lại có một số thửa ở huyện Giồng Riềng, một số lại ở huyện Hòn Đất. Nay chúng tôi muốn thực hiện quyền thừa kế của cha mẹ tôi phải thực hiện như thế nào? Xem thêm về thừa kế thế vị

– Luật gia Bùi Đức Độ trả lời: Theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, những người trong hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: anh, chị, em của anh, ông bà nội ngoại (nếu còn sống) có thể tổ chức một cuộc họp để thoả thuận cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này và cách thức phân chia di sản bằng tiền hay bằng diện tích đất và vị trí đất. Thoả thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản.

Nếu đạt được thỏa thuận, anh chị em của anh và ông, bà (nếu còn sống) phải làm văn bản thoả thuận phân chia di sản. Thủ tục công chứng/chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản được thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã nơi có đất (Giồng Riềng, Gò Quao). Sau 15 ngày niêm yết thông báo, nếu không có tranh chấp, khiếu nại gì, văn bản thoả thuận phân chia di sản sẽ được lập. Việc còn lại là đăng ký sang tên QSDĐ theo quy định. Xem thêm về khai nhận di sản thừa kế

Dịch vụ liên quan