Hỏi đáp khi Hiếp dâm chưa thành thì có phạm tội không?

Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định về hành vi hiếp dâm trẻ em như sau:

“Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em

  1. Người nào có hành vi hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi cho đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:
  3. a)  Có tính chất loạn luân;
  4. b)  Làm nạn nhân có thai;
  5. c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
  6. d) Đối với người mà có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và dưỡng bệnh;”

Theo đó, Người nào trên 16 tuổi, không bị mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi mà có ý định và chuẩn bị thực hiện, thực hiên hành vi giao cấu trái y muốn với trẻ em đều Phạm tội hiếp dâm trẻ em. kể cả người đó trong tình trạng say rượu vì, điều 14 Bộ luật hình sự có quy định tình trạng say rượu vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự:

“Điều 14. Phạm tội trong khi sử dụng các chất kích thích hoặc say do dùng rượu, bia.

Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.”

Không chỉ có thế, kể cả trường hợp người thực hiện hành vi như bạn nêu chưa thực hiện được hành vi giao cấu nhưng đã thế hiện hành động ra bên ngoài như bắt giữ, đuổi bắt, ôm ấp … để nhằm mục đích giao cấu mà không thành thì vẫn phạm tội hiếp dâm trẻ em ở giai đoạn phạm tội chưa đạt theo quy định tại điều 18 Bộ luật hình sự:

“Điều 18. Phạm tội chưa đạt

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những  nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.

Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.”

Dịch vụ liên quan