Hỏi đáp giết người trong trạng thái bị kích động mạnh

Giết người trong trạng thái bị kích động mạnh

“Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

  1. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với chính bản thân người hoặc người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Giết nhiều người trong trạng bị kích động mạnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.”

Người bị kích động là người không thể nhận thức hành vi của mình, không còn bình tĩnh, nhưng chưa mất hẳn khả năng nhận thức.

– Chủ thể: người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 trở lên.

– Khách thể: Xâm hại đến quyền sống của người khác được pháp luật bảo vệ.

– Mặt khách quan: Người phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Trạng thái tinh thần bị kích động mạnh của người phạm tội là do chính hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người phạm tội hoặc đối với người thân của người phạm tội gây ra. Hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân này có thể cấu thành tội phạm hoặc chưa đến mức cấu thành tội phạm.

– Mặt chủ quan: Có thể là lỗi cố ý trực tiếp hay lỗi cố ý gián tiếp.

+ Lỗi cố ý trực tiếp: Người phạm tội thấy trước hậu quả chết người có thể xảy ra, nhưng vì mong muốn hậu quả đó xảy ra nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

+ Lỗi cố ý gián tiếp: Người phạm tội trong trạng thái bị kích động nhưng vẫn nhận thức được hành vi của mình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác, thấy trước hậu quả chết người có thể xảy ra, nhưng để đạt được mục đích của mình nên đã có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra (có ý thức chấp nhận hậu quả đó).

Dịch vụ liên quan