Hỏi đáp về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng?

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự có quy định:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc không quá 2 triệu đồng nhưng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, án tích chưa được xóa còn phạm luật, thì bị phạt giam giữ cải tạo đến ba năm…”

Điều 139 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo như quy định, dấu hiệu để nhận biết là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó là: có thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tài sản.

  1. Giao dịch đúng quy định pháp luật không?

Trước hết, giao dịch giữa hai người là một giao dịch trong dân sự, được sự điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 7 Thông tư 24/2014/TT-BTTTT thì:

“4. Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng chỉ được sử dụng trong phạm vi trò chơi điện tử và theo đúng mục đích mà doanh nghiệp đã báo cáo. Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử.

  1. Không mua, bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng giữa những người chơi với nhau”.

Như vậy, theo như thông tin bạn cung cấp, thì có thể thấy đối tượng của giao dịch là “nick game” đây không được coi là tài sản, đồng thời cũng bị pháp luật cấm mua, bán.

Do đó, để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, bạn có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch này vô hiệu, và giải quyết quyền lợi áp dụng theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2005:

“Điều 128. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng”.

“Điều 137. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

  1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.
  2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

Dịch vụ liên quan