Hỏi đáp bị lừa tiền chạy việc có lấy lại được không ?

Công ty luật nổi tiếng ở tphcm xin giải đáp thắc mắc của một bạn đặt ra câu hỏi cho chúng tôi

Bị lừa tiền chạy việc có lấy lại được không?

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến ba năm.
 2. Phạt tù từ hai năm đến bảy năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây.
 3. a) Có tổ chức;
 4. b) Có tính chất chuyên nghiệp;
 5. c) Tái phạm nguy hiểm;
 6. d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

 1. e) Chiếm đoạt phần tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng;
 2. g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
 3. Phạm tội thuộc một  trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
 4. a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;
 5. b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
 6. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,  thì bị phạt tù từ mười hai năm đếnhai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
 7. a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
 8. b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
 9. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Nếu như có đầy đủ bằng chứng chứng minh rằng đã thuận về hợp đồng giao tiền chạy việc như giấy tờ thỏa thuận hoặc nếu không có giấy tờ thỏa thuận thì có ngừoi làm chứng thì không thể đòi lại được số tiền của mình.

Dịch vụ liên quan