Bán 0,05g ma túy phải chịu trách nhiệm hình sự gì?

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Nếu chất rắn mà bạn của bạn rao bán được kết luận giám định là ma túy và thỏa mãn các dấu hiệu sau (hàm lượng, trọng lượng…) thì người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi 2009:

Điều 194. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy

 1. Người nào có ý định tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
 3. A) Có tổ chức;
 4. B) Phạm tội nhiều lần;
 5. C) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 6. D) Lợi là một tổ chức, doanh nghiệp;

Đ) Vân chuyển, đêm qua biên giới;

 1. E) Sử dụng trẻ vào việc tàng trữ ma túy hoặc bán cho trẻ em;
 2. G) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;
 3. H) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ 5 gam đến dưới 30 gam;
 4. I) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;
 5. K) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;
 6. L) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;
 7. M) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam;
 8. N) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;
 9. O) Có tổng cộng 2 chất ma túy trở lên và số lượng của chúng quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều này;
 10. P) Tái phạm nguy hiểm.
 11. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:
 12. A) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;
 13. B) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;
 14. C) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam;
 15. D) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam;

Đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam;

 1. E) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;
 2. G) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít;
 3. H) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều này.

Nếu bạn cần được tư vấn trực tiếp có thể đến ngay văn phòng luật hồ chí minh của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Dịch vụ liên quan