Hình phạt đối với hành vi chứa gái mại dâm

Điều 254 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi và bổ sung năm 2009  quy định về tội chứa mại dâm như sau:

“Điều 254: Tội chứa mại dâm:

 1. Bị phạt tù từ  một năm đến bảy năm vì tội chứa mại dâm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ  năm năm đến mười lăm năm:
 3. a) Có tổ chức;
 4. b)  Cưỡng bức mại dâm;
 5. c) Phạm tội nhiều lần ;
 6. d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng;

 1. e) Tái phạm nguy hiểm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:
 3. a) Đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
 4. b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
 5. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.
 6. Người nào vi phạm còn có thể bị phạt từ 5 triệu đến 500 triệu, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế từ một năm đến năm năm.”

Căn cứ vào quy định trên, tùy vào mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi của bạn của bạn gây ra mà sẽ phải chịu mức hình phạt tương ứng.

Điều 61 Bộ luật này quy định về việc hoãn chấp hành hình phạt tù như sau:

“Điều 61. Hoãn chấp hành hình phạt tù

 1. Người bị xử phạt có thể miễn chấp hành trong các trường hợp:
 2. a) Bị bệnh nặng được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;
 3. b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;
 4. c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến một năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;
 5. d) Vi phạm về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ thì có thể được hoãn đến một năm.
 6. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại phạm tội mới, thì Toà án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại  Điều 51 của Bộ luật này.”

Dịch vụ liên quan