Hành vi làm nhục người khác

“Điều 37. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Danh dự, nhân phẩm của mỗi cá nhân đều được tôn trọng và pháp luật bảo vệ.”

Trong trường hợp này, danh dự, nhân phẩm, uy tín của bạn bị xâm phạm, bạn có thể yêu cầu người đó chấm dứt hành vi vi phạm của mình, xin và bồi thường cho người bị hại một khoản tiền, cụ thể quy định tại khoản 3 điều 307 Bộ luật Dân sự:

“Điều 307. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  1. Người gây thiệt hại về tinh thần cho người khác do xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đó thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại.”

Nếu người đó không đồng ý yêu cầu của bạn, bạn hoàn toàn có quyền kiện người đó về tội vu khống theo quy định tại điều 122 Bộ luật Hình sự:

“Điều 122.  Tội vu khống

  1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
  2. Phạt tù từ một năm đến bảy năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  3. a) Có tổ chức;
  4. b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
  5. c) Đối với nhiều người;
  6. d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người thi hành công vụ;

  1. e) Vu khống người khác là phạm tội hoặc phạm tội rất nghiêm trọng.
  2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Dịch vụ liên quan