Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân : Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, Mau giay uy quyen ca nhanCÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT hoạt động với đội ngũ Luật Sư, Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật có trình độ chuyên môn cao sẽ tư vấn pháp luật cho quí khách hàng khi quí khách hàng có nhu cầu dịch vụ Mẫu giấy ủy quyền cá nhân. Khi quí khách hàng sử dụng nhu cầu Mẫu giấy ủy quyền cá nhân của Công Ty Luật chúng tôi sẽ hài lòng bởi vì công luật chúng tôi hoạt đông trong lĩnh vực Mẫu giấy ủy quyền cá nhân này có bề dày nhiều năm kinh nghiệm, điều này được chứng minh khi CÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT được xếp vào các công ty luật tại tphcm hoạt động thành công nhất trong lịnh vực dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn pháp lý. Hãy đến với Công Ty Luật Hoàn Nhất chúng tôi để có được dịch vụ Mẫu giấy ủy quyền cá nhân hoàn hảo nhất

Mau giay uy quyen ca nhan, Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

Mau giay uy quyen ca nhan : CONG TY LUAT HOAN NHAT hoat dong trong linh vuc nganh luat voi doi ngu Luat Su , Luat Su Tu Van Phap Luat co trinh do chuyen mon cao sẽ tu van phap luat cho khach hang co nhu cau Mau giay uy quyen ca nhan. Khi khach hang có nhu cầu sử dung dich vu Mau giay uy quyen ca nhan của Cong Ty Luat chung toi se hai long boi vi cong ty luat chung toi hoat dong trong linh vuc Mau giay uy quyen ca nhan nay co be day nhieu nam kinh nghiem, dien nay duoc chung minh khie CONG TY LUAT HOAN NHAT duoc xep vao cac cong ty luat tai tphcm hoat dong thanh cong nhat trong linh vuc dich vu tu van phap luat , dich vu tu phan phap ly . hay den voi Cong Ty Luat Hoan Nhat chung toi de co duoc dich vu Mau giay uy quyen ca nhan hoan hao nhat.

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

      GIẤY ỦY QUYỀN

 

Kính gởi: ……………………

 Hôm nay, ngày… tháng…. Năm… , tôi ký tên dưới đây là:

1. Bên ủy quyền:
Họ và tên:      năm sinh:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
CMND số:    ngày cấp:           nơi cấp:

Bằng văn bản này tôi đồng ý ủy quyền cho: 

2. Bên được ủy quyền:
Họ và tên:      năm sinh:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
CMND số:    ngày cấp:           nơi cấp:

Nội dung công việc ủy quyền: (ghi rỏ công việc ủy quyền) 

Thù lao ủy quyền: (có hoặc không có thù lao) 

Thời hạn ủy quyền : (ghi rỏ thời gian ủy quyền) 

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền do bên được ủy quyền nhân danh mình thực hiện trong phạm vi ủy quyền trên. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận những quyết định của bên được ủy quyền, hoàn toàn không có khiếu nại và bất cứ yêu cầu bồi thường nào đối với bên được ủy quyền. 

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và hậu quả của việc ủy quyền trên. 

Xác nhận

của Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ, tên)