Mẫu giấy ủy quyền công ty

Mẫu giấy ủy quyền công ty : Mẫu giấy ủy quyền công ty, Mau giay uy quyen cong tyCÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT hoạt động với đội ngũ Luật Sư, Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật có trình độ chuyên môn cao sẽ tư vấn pháp luật cho quí khách hàng khi quí khách hàng có nhu cầu dịch vụ Mẫu giấy ủy quyền công ty. Khi quí khách hàng sử dụng nhu cầu Mẫu giấy ủy quyền công ty của Công Ty Luật chúng tôi sẽ hài lòng bởi vì công luật chúng tôi hoạt đông trong lĩnh vực Mẫu giấy ủy quyền công ty này có bề dày nhiều năm kinh nghiệm, điều này được chứng minh khi CÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT được xếp vào các công ty luật tại tphcm hoạt động thành công nhất trong lịnh vực dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn pháp lý. Hãy đến với Công Ty Luật Hoàn Nhất chúng tôi để có được dịch vụ Mẫu giấy ủy quyền công ty hoàn hảo nhất

Mau giay uy quyen cong ty, Mẫu giấy ủy quyền công ty

Mau giay uy quyen cong ty : CONG TY LUAT HOAN NHAT hoat dong trong linh vuc nganh luat voi doi ngu Luat Su , Luat Su Tu Van Phap Luat co trinh do chuyen mon cao sẽ tu van phap luat cho khach hang co nhu cau Mau giay uy quyen cong ty. Khi khach hang có nhu cầu sử dung dich vu Mau giay uy quyen cong ty của Cong Ty Luat chung toi se hai long boi vi cong ty luat chung toi hoat dong trong linh vuc Mau giay uy quyen cong ty nay co be day nhieu nam kinh nghiem, dien nay duoc chung minh khie CONG TY LUAT HOAN NHAT duoc xep vao cac cong ty luat tai tphcm hoat dong thanh cong nhat trong linh vuc dich vu tu van phap luat , dich vu tu phan phap ly . hay den voi Cong Ty Luat Hoan Nhat chung toi de co duoc dich vu Mau giay uy quyen cong ty hoan hao nhat.

Mẫu giấy ủy quyền công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------- 

  GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm… tại văn phòng công ty… địa chỉ:, chúng tôi gồm:

1. Bên ủy quyền: 

Công ty:

Mã số doanh nghiệp/mã số thuế:

Đại diện theo pháp luật:                   Nam/Nữ:

Sinh ngày :                                      Dân tộc:  Quốc tịch:

Chức danh: giám đốc

Bằng giấy ủy quyền này, tôi đồng ý ủy quyền cho:

2. Bên được ủy quyền:

Họ tên:          Sinh ngày:

CMND số:    Ngày cấp:         Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Công việc ủy quyền: (ghi rỏ công việc ủy quyền)

Thù lao ủy quyền : (có hoặc không có thù lao)

Thời hạn ủy quyền : (ghi rỏ thời hạn ủy quyền)

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền do bên được ủy quyền nhân danh mình thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận những quyết định của bên được ủy quyền, hoàn toàn không có khiếu nại và bất cứ yêu cầu bồi thường nào đối với bên được ủy quyền .

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và hậu quả của việc ủy quyền trên.

Bên được quyền                                                             Bên ủy quyền