giải đáp giữa sa thải và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là gì?

Sa thải và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là gì?

Hiện nhiều bạn đang đặt nhiều câu hỏi sa thải với chấm dứt hợp đồng lao động là việc , chấm dứt như thế nào vì nguyên nhân cụ thể sẻ ảnh hưởng xấu đến về quyền lợi của 2