Gây thương tích với tỷ lệ % nào sẽ là bồi thường và phạt tù

Công ty luật Nguyên Trần xin giải đáp với gây tổn hại thương tích với tỷ lệ % nào sẽ là bồi thường và phạt tù

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một số trường hợp dưới đây, thì bị phạt cải tạo ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

 1. A) Cố ý dùng thủ đoạn cho người khác có vũ khí;
 2. B) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
 3. C) Cố ý gây thương tích trên 1 người hoặc nhiều người;
 4. D) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

Đ) Phạm tội đối với người thân, ông bà, cha me, người đỡ đầu, người nuôi dưỡng mình;

 1. E) Có tổ chức;
 2. G) Đang có tiền án, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;
 3. H) Thuê người gây thương tích và cũng như người được thuê gây thương tích;
 4. I) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;
 5. K) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
 6. Phạm tội cố tình gây ảnh hưởng đến sức khỏe người khác có tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
 7. Phạm tội cố tình gây ảnh hưởng đến sức khỏe người khác có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
 8. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Dịch vụ liên quan